www.vodnepolo.sk www.vodnepolo.sk
statistika.webstranka.sk

Slávia UK Bratislava - ODDIEL VODNÉHO PÓLA

autor loga akademicky maliar CVETELIN CVETANOV

Prvá zmienka o vodnom póle v Bratislave je z roku 1922, kedy sa odohrávali prvé oficiálne stretnutia vodnopólovej ligy v ČSR. V rokoch 1927 a 1928 sa dokonca bratislavský oddiel PTE stal majstrom ČSR.
Je potrebné však uviesť, že v tomto období vodné pólo predstavovalo akúsi súčasť tréningového procesu plavcov a vodné pólo hrali buď aktívni plavci alebo plavci, ktorí ukončili svoju plaveckú kariéru.

Pred 2. svetovou vojnou sa vodní pólisti ČSR zúčastňovali i olympijských hier, a to v roku 1924 v Paríži, v roku 1928 v Amsterdame a v roku 1936 v Berlíne. Z bratislavských vodných pólistov sa zúčastnili : MUDr. Pavol Steiner - 1928, Ing. Michal Schmuck - 1928, 1932

Aj po 2. svetovej vojne bratislavské vodné pólo vynikalo. V roku 1948 sa majstrom ČSR stala ŠK Bratislava a v rokoch 1950 až 1952 sa ním stal Sokol NV Bratislava

V roku 1953 bola založená vysokoškolská telovýchovná jednota Slávia, do ktorej prešli plavecké športy a ktorá združovala športovcov z radu bratislavských vysokoškolákov.


Družstvo SLÁVIE UK na sústredení v Bojniciach z roku 1963

V tomto období už ako samostatná súčasť plaveckých oddielov vystupovali vodní pólisti, čo platí i pre Sláviu.

Vodní pólisti Slávie v rokoch 1954 až 1960 zaznamenali veľké úspechy, keď získali 7 krát titul majstra ČSR. Na tituloch sa podielali tréneri : prof. Stahl a Edo Szombath a hráči : Daninger, Štark, Wawra, Ševčík, Bočan, Nemeš, Skovajsa, Hromec, Chorvát, Šmarda, Deák, Zoltán Kováč, Anton Kováč, bratia Jozef a Oto Urbanovci, bratia Alex a Picolo Gerthoferovci, Juriga a bratia Michal a Ján Schmuckovci, ktorí vo svojej dobe tvorili aj jadro reprezentácie ČSR.

V roku 1961 sa z oddielu vodného póla odčlenila skupina starších hráčov, ktorá následovala trénera Eda Szombatha do novovzniknutej Lokomotívy Bratislava.

V roku 1962 bola organizácia bratislavských vysokoškolákov rozdelená do dvoch klubov, a to do Slávie UK a Slávie SVŠT, čo sa dotklo i plaveckých športov. V Slávii SVŠT vznikol ďalší vysokoškolský oddiel vodného póla, ktorý zanikol v roku 1966.

Činnosť Slávie UK je pretkaná peknými úspechmi. Veď od roku 1962 do roku 1971 síce nezískala v lige titul, no vždy obsadila 2. respektíve 3. miesto.

Ďalšie úspechy prišli až v roku 1989, kedy sa oddiel stal majstrom ČSSR, a v roku 1993 prvým majstrom samostatnej SR a v roku 1997 zatiaľ posledný krát majstrom.


Mužstvo Slávie UK, ktoré získalo posledný titul v sezóne 1996/97

Pokiaľ ide o úspech vodnopólového oddielu Slávie UK, je potrebné uviesť, že do roku 1962 sa stal zimným majstrom ČSR 5 krát a po roku 1962 zimným majstrom ČSSR dokonca 8 krát. V roku 1995 vyhral Slovenský pohár.

V súvislosti s úspešným pôsobením vodnopólového oddielu Slávie UK je potrebné vyzdvihnúť aj úspechy dorastencov, ktorí do roku 1962 boli majstrami ČSR 3 krát, po roku 1962 majstrami ČSSR 5 krát.

Vodnopóloví dorastenci Slávie UK sa od roku 1993 stali majstrami Slovenska 4 krát.

Bohaté sú i medzinárodné skúsenosti vodných pólistov Slávie UK, ktoré získali účasťou na turnajoch. Spomenieme len tie exotické, napr. na Kube (r. 1966), v Egypte (r. 1968), v Číne (r. 1987).

Vodnopólový oddiel Slávie UK sa nielen zúčastňoval medzinárodných turnajov, ale ich aj sám organizoval. Na vysokej úrovni sú tradične organizované medzinárodné turnaje ako "Pohár študentstva", "Dunajský pohár", "Pohár Februárového víťazstva", ale i Pohár PEM a PVP.

Pokiaľ ide o osobnosti vodnopólového oddielu Slávie UK, treba spomenúť hlavne týchto hráčov :

  • v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch to boli bratia Schmuckovci: Karol, Ján, Michal, Martin, Juriga, Sulan, Dudáš, Tobolka, Maar, Baďura
  • v osemdesiatych rokoch a deväťdesiatych rokoch Kratochvíl, Mravík, Žurek, Sirotný, Radič, P. Borsig, Peciar, Richter, Kalinka ml., Balúch, Iždinský, Karol Schmuck ml.,
    Brúder, Propper, T. Novosad, V. Borsig, Horňák, Balúch, Dinžík ( poslední štyria účasť na OH 1992 v Barcelone ), Gyurcsi, Mravík ml. ( obidvaja účasť na OH 2000
    v Sydney )
  • členmi reprezentácie SR v súčasnosti sú : M. Kratochvíl, Janíček, Kozmér.

Reprezentanti ČSFR sa po 56-tich rokoch zúčastnili olympiády. Bolo to v roku 1992 v Barcelone, kde mužstvo viedol tréner Rudolf Štoffan.


Tréner Štoffan s družstvom SLÁVIE UK na turnaji v OFFENBACHU (Nemecko)

Zo Slávie UK sa nezastupiteľnými členmi olympijského teamu stali Vidor Borsig, Peter Horňák, Jaroslav Richter, Eduard Baluch a Pavol Dinžik a v širšej nominácii bol ešte Karol Schmuck ml..

Podobne ako v roku 2000, kde na olympijských hrách v Sydney reprezentovali Slovenskú republiku hráči Slávie UK Gejza Gyurcsi, Martin Mravík (v širšej nominácii bol aj Tomáš Brúder).

Doterajší predsedovia Oddielu vodného póla Slávie UK: plk. Takáč, Ján Budaj, Alexander Cúcor , Miroslav Bočan, Ján Votava, Ľudovít Žembera, Martin Katriak, Vojtech Kopaj, Ivan Propper, Anton Korauš, Tomáš Novosad , Eva Bombová, Jozef Mišík

Vypracoval: L. Král

doplnil: K. Schmuck, Radič, Kratochvíl.

  
Vývoj mobilných aplikácií pre Android a smartfóny. Vývoj eshopov a webových aplikácií.
Webhosting a server housing. © 1998-2018 Dynatech s.r.o.